National Health mission logo

National Health Mission

Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

States/UTs Official

 List of Additional Chief Secretary / Principle Secretary / Secretary of Health and Mission Director(NHM) of States                                Download PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.

SI.No.Name of State/UTACS/Principal Secretary/ SecretaryMission Director (NHM)
1 Andhra Pradesh Dr. K.S.Jawahar Reddy Sh. Kartikeya Misra
2 Arunachal Pradesh Shri Ashish Chander Verma Ms. Juhi Mukherjee
3 Assam Shri Samir Kumar Sinha Shri. J.V.N Subramanyam 
4 A&N lsland Shri K R Meena MS. Kriti Garg
5 Bihar Shri Sanjay Kumar Shri Manoj Kumar
6 Chhattisgarh Ms. Niharika Barik Singh Dr. Priyanka Shukla
7 Chandigarh Shri Arun Kumar Gupta Dr. G. Dewan
8 D & N Haveli Shri S. S. Yadav Shri S. Krishna Chaitanya
9 Daman & Diu Shri S. S. Yadav Ms. Gurpreet Kaur
10 Delhi Shri Sanjeev Khirwar  Shri Sayed Musawwir Ali 
11 Goa Shri J. Ashok Kumar Shri J. Ashok Kumar
12 Gujarat Dr. Jayanti S. Ravi  Smt. Shweta Teotia
13 Haryana Shri Rajeev Arora Mrs. Amneet P. Kumar
14 Himachal Pradesh Sh. R D Dhiman Dr. Nipun Jindal
15 Jammu & Kashmir Sh. Atal Dulloo Mr. Bhupendra Kumar 
16 Jharkhand Dr.Nitin Madan Kulkarni Dr. Shailesh kumar Chaurasia
17 Karnataka Mr. Jawaid Akhtar D.S. Ramesh
18 Kerala Dr. Rajan  N. Khobragade Shri Keshvendra Kumar 
19 Lakshadweep Dr. S.Sundaravadivelu Dr. K. Shamsudheen
20 Madhya Pradesh Dr. Pallavi Jain Govil Ms Chhavi Bhardwaj
21 Maharashtra Dr. Pradeep Kumar Vyas Dr. Anup kumar Yadav 
22 Manipur Shri V. Vumlunmang Dr. S. Manikanta Singh
23 Meghalaya ---------- Shri Pravin Bakshi
24 Mizoram H. Lalengmawia Dr. Eric Zomawia
25 Nagaland Shri I. Himato Zhimomi Dr. Neikhrielie Khimiao
26 Odisha Dr. Pramod Kumar Meherda Ms.Shalini Pandit
27 Punjab Shri Anurag Agarwal Shri Amit Kumar
28 Puducherry Mr.Prashant Kumar Panda Dr. S. Mohan Kumar
29 Rajasthan Shri Rohit Kumar Singh Dr. Samit Sharma
30 Sikkim Shri Vishal Chauhan Dr. P. M. Pradhan
31 Tamil Nadu Dr. Beela Rajesh Dr. Darez Ahamed
32 Tripura Dr. Devasish Vasu Dr.Shailesh K. Yadav
33 Telangana Smt. A. Shanti Kumari Smt. Yogita Rana
34 Uttar Pradesh Shri Prashant Trivedi Shri Pankaj Kumar
35 Uttarakhand Shri Nitesh Kumar Jha Shri Yugal Kishore Pant
36 West Bengal Shri Rajiva Sinha Md. Ghulam Ali Ansari